כמה נוסעים מותר ברכב

כמה נוסעים מותר ברכב – מס' הנוסעים המותר בכל רכב נקבע בחוק על פי סוג הרכב ודרגת רישיון הנהיגה של הנוהג ברכב.

הסעת נוסעים ברכב תקנה 84
(א) (בוטלה).
(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט בטור א' להלן נוסעים במספר
העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב' להלן:

טור א

סוג הרכב

טור ב'

מס' נוסעים מירבי

אוטובוס זעיר כפי שצויין ברשיון הרכב
רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו שימושי כמספר המקומות ברכב
רכב חשמלי כפי שצויין ברשיון הרכב
רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3500 ק"ג 8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון הרכב צויין פחות ואם ביום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לו ברשיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג-לפי הקבוע ברשיונו.
רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על היתר להסעת 3500 ק"ג

6 נוסעים מלבד היושבים לצידו של הנהג , ואם היה לו ביום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993)

יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים ליד הנהג – לפי ההיתר

הסעת נוסעים על פי דרגות רישיון הנהיגה

תקנה 180
. (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג –
(1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר מקומות הישיבה בו לא יעלה על 8, למעט הנהג;

תקנה 184
. (א) רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רישיון לנהוג:
(1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות הישיבה, על פי רישיונו, אינו עולה על 16 נוסעים למעט הנהג;
(2) במונית, ברכב סיור ובאוטובוס זעיר;
(3) ברכב כאמור בתקנה 180.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן