סיכום מבצע אכיפה לעבודה בגובה

במהלך חודשים דצמבר 2008-ינואר 2009 קיים אגף הפיקוח על העבודה, שבמשרד התמ"ת מבצע אכיפה ארצי באתרי בנייה, במפעלי תעשייה ובמשקים חקלאיים, בו הושם דגש על ביצוע עבודה בטוחה בגובה, לאור תקנות הבטיחות (עבודה בגובה) שנכנסו לתוקפן ב-1.11.2008.
תאונות עבודה הנובעות כתוצאה מנפילה מגובה מהוות את החלק העיקרי של תאונות העבודה במשק הישראלי. בממוצע של 10 השנים האחרונות בכל שנה מתרחשות כ-7,700 תאונות עבודה של נפילה מגובה. 35% מתאונות העבודה הקטלניות נגרמות מנפילות מגובה. כך, במהלך שנת 2006 נהרגו 24 עובדים מנפילה מגובה, ובשנת 2007 נהרגו 19 עובדים מנפילה מגובה.
המבצע שערך אגף הפיקוח על העבודה נועד לצורך הטמעה ואכיפה של התקנות החדשות והתמקד בהכשרה והדרכת העובדים לעבודה בגובה, שימוש ותקינות ציוד מגן אישי, אופן ביצוע העבודה בגובה, עמידת הציוד, המתקנים והמערכות לעבודה בגובה בדרישות התקנות, ידע בנושא עבודה בגובה.
במבצע השתתפו כ- 60 מפקחים, ובמהלכו נערכו ביקורים ב-638 מקומות עבודה.
הליקויים האופייניים שנמצאו הם: אי ביצוע הדרכת עובדים לעבודה בגובה, אי ביצוע רישום כנדרש, אי קיום הדרישות לגבי אחזקה ושימוש בציוד מגן אישי, שימוש בציוד שאינו תקני, אי קיום הדרישה להתקנת קווי ונקודות עיגון ועוד. כנובע מכך הוצאו 133 צווים המורים על הפסקת העבודה ועל תיקון הליקויים הבטיחותיים שנתגלו.
בנוסף, המפקחים חילקו במקומות בהם ביקרו ערכות הדרכה ועלוני הסברה לעבודה בטוחה בגובה. ערכות אלו כוללות את נוסח ודרישות התקנה, סרט הדרכה, תשדיר, סטטיסטיקות, תוכניות הכשרה לעובדים ועוד.
לסיכום – מפקחי האגף התרשמו כי מקומות עבודה רבים הטמיעו את התקנות בצורה טובה ונכונה במסגרת פעילותם בעבודה בגובה. חלק ממקומות העבודה נמצאים בעיצומו של תהליך ההטמעה, וניכרת נכונות רבה. יחד עם זאת, נמצאו גם מקומות עבודה אחרים בהם ליקויים רבים והעדר היערכות מתאימה, וכנגד מקומות אלה ננקטו אמצעים כאמור.
אגף הפיקוח על העבודה, ימשיך ויקיים במהלך שנת 2009 מבצעי אכיפה ארציים אלה, שבהם יושם הדגש על ביצוע בטוח של עבודה בגובה.

המקור:
אגף הפיקוח על העבודה, משרד התמ"ת

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן