הדרכות שנתיות לעובדים

כללי בטיחות בעבודה נועדו לדאוג שסביבת העבודה של העובדים תהיה בטוחה ונטולת סיכונים. האחריות לקיום כללי הבטיחות חלה על המעביד והן על העובד. המעביד, המכונה בתקנות ה"מחזיק במקום העבודה", הוא האחראי לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תיעשה בדרך המבטיחה את בטיחות העובדים ואת בריאותם. על העובד מוטלת החובה לציית לכללי הבטיחות, להשתמש בציוד הבטיחות, להשתתף בהדרכות ולפעול על פי ההנחיות.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט- 1999

  • מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – ההדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.  (מתוך תקנות ארכון הפיקוח על העבודה – מסירת מידע לעובדים)

הדרכת עובדים שנתית בבטיחות בעבודה מועברת ע"י מדריך מקצועי ומורשה, ממונה בטיחות בעבודה מוסמך לתחום ההדרכות הנדרשות עפ"י החוק.

נושאי לימוד עיקריים:

  • הדרכת עובדים , בטיחות בעבודה כללית.
  • הגדרות סיכונים סוגי עבודות וציוד מגן.
  • בטיחות בהפעלת ציוד כללי.
  • מיגון מכונות .
  • הדרכת אדם כשיר.
  • סכנות החלקות ונפילות .
  • עבודה בגובה .
  • אחריות העובד לבטיחות בעבודה .
  • ארגונומיה.

הערות נוספות:

ניתן להתאים את ההדרכה לאופי העבודה במפעל או באתר בהם מתקיימת ההדרכה. (התמקדות – חשמלאים, עובדי אחזקה, עובדי ניקיון, עבודה חקלאית וכו')

ניתן לקיים את ההדרכות בכל הארץ.

שירותים נוספים

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן