כללי:

סקר סיכונים הנו תהליך של זיהוי, הערכה, היערכות ובקרה של סיכונים, שאם לא יגיעו לרמת סיכון סבירה או קבילה, עלולים לגרום לאירוע בטיחות קשה. חברת משא בטוח בע"מ הדרכות ובטיחות – מבצעת הליכי ניהול וביצוע סקרי סיכונים בחברות, מפעלים ועסקים. רבים וזאת על ידי בניית מודלים מתאימים ליישום תהליך ניהול הסיכונים.

תהליך ביצוע והטמעת סקר הסיכונים
זיהוי הסיכון – זיהוי אותם סיכונים העלולים לגרום לאירוע. כימות סיכונים – הערכות לסיכויי התממשות וגודל הנזק באם הסיכון יתממש. פיתוח תכנית היערכות – על מנת להקטין את הסיכוי למימוש הסיכון ו\או להקטין את הנזק של הסיכון במידה ויתממש. ההערכות יכולה לכלול: הוספת התקנים על הציוד / תהליך, הדרכות מותאמות ונקודתיות של העובדים, המלצות להוספות ציוד מגן אישי, כתיבת הוראות ונהלים, הוספת מערכות בקרה/התרעה ועוד. בקרת סיכונים – מעקב וניהול אחר יישום הדרישות תוכנית ההיערכות במטרה להוריד את רמת הסיכון.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן