צוות חירום

בחלק גדול מהמפעלים נעשה שימוש בחומרים מסוכנים ונפיצים וסכנת האש היא הסכנה מספר אחד במפעלי תעשייה ובבתי עסקים ובחברות גדולות.

מאחר ומפעלים רבים נמצאים בסמיכות לאזורי מגורים, סכנת האש אינה מאיימת רק על חיי העובדים, אלא גם על התושבים ועל הסביבה.

כדי למזער עד למינימום את סכנת האש ואלי אף למנוע אותה בכלל, החוק מחייב את בעלי המפעלים למנות ממוני בטיחות, להקים צוותי חירום ולהעביר את העובדים קורסים שונים במסגרת הסמכת כיבוי אש.

חשוב לדעת: איך מתלקחות שריפות?

אם נדע איך השריפות מתלקחות נוכל למנוע אותן ככל האפשר.

בשפה המקצועית זה נקרא משולש האש ומשמעותו היא שכדי שהאש תפרוץ יש צורך בשלושה גורמים שיימצאו בעת ובעונה אחת כדי לגרום לשריפה, חמצן, חומר דלק ומקור אש.

האש היא תהליך חמצון של הגזים וכדי שהאש תתלקח יש צורך בחמצן כמו חמצן הנמצא בבלוני גז או חמצן הנמצא באוויר.
במילים אחרות אפשר לומר כי בכל מקום שבו יש אוויר , קיים סיכוי להתלקחות שריפה.

מקור אש הוא הגורם שיצית את השריפה, ייצור את אנרגיית החום ויאפשר את תהליך הבעירה.
המקור יכול להיות גפרור או מצת, כבל קרוע , קרן שמש חזקה ועוד.
מפעלי התעשייה מחזיקים סוגים שונים של חומרים, יש חומרים אשר ניצתים בקלות ויש חומרים שלוקח זמן רב יותר להצית אותם.

חומר דלק הוא שם כללי לחומר תבערה שבו אצורה אנרגיה המשתחררת בעת שריפתו וגורמת לבעירה.
כדי שהאש תתקיים היא זקוקה לחומר דלק כמו למשל עץ, בנזין ועוד.

האש מתלקחת כאשר שלושת הגורמים האלו מופיעים בעת ובעונה אחת.
כדי למנוע שריפות יש להקפיד להרחיק את הגורמים האלו אחד מהשני
.

ממונה בטיחות אש – התפקיד שימנע, או ימזער ככל האפשר, את סכנת האש!

החוק מחייב מקומות עבודה למנות ממונה בטיחות אש כדי למזער את סכנת האש.

ממונה בטיחות יהיה האחראי על התקנת אמצעי הבטיחות במפעל, על שמירה על תקינות אמצעי הבטיחות וכיבוי האש במפעלים, על יישום תקנות והוראות הבטיחות ועל איתור התקלות העלולות לגרום להצתת האש.

ממונה בטיחות אש יהיה גם אחראי על הדרכת העובדים במפעל איך לשמור על הוראות הבטיחות ואיך להתנהג בשעת שריפה.
הוא ידריך את העובדים וילמד אותם מהם הגורמים העלולים להצית את האש, מהם המאפיינים של התנהגות האש, איך להשתמש במערכות לגילוי וכיבוי האש ואיך אפשר לכבות את האש במצב חירום.

אם תפרוץ שריפה במפעל, ממונה בטיחות האש יהיה האחראי על הסקת המסקנות.
הוא יבדוק מה היו הגורמים והליקויים שהביאו לפריצת האש, הוא יאתר ויתקן את הליקויים ויפעל למניעת התלקחות אש בעתיד.

ממונה בטיחות האש פועל יחד עם העובדים.
הוא מארגן צוותי חירום מבין העובדים, הוא מכשיר אותם לתפקידים השונים, מכין נהלים לבטיחות האש ומדריך את צוות החירום.
יחד עם צוות החירום הוא יבצע תרגילי חירום במטרה להכין את עובדי המפעל להתמודדות עם שריפות בזמן אמת.

צוות חירום – כדי לשדרג את הביטחון

צוות חירום הוא צוות שתפקידו לטפל במצבי חירום העלולים להתרחש במפעלים תעשייתיים, בבתי עסק או בחברות גדולות .
מצבי החירום כוללים מספר תרחישים כמו דליפה של חומרים מסוכנים ורעילים.
התלקחות אש, הילכדות של עובדים במעלית, פציעה של עובדים וכל מצב הדורש פינוי מידי של העובדים מהמפעל או מכלל מבנה.

החוק מחייב את בעלי המפעלים והחברות הגדולות למנות צוות חירום.
מינוי צוות החירום משדרג את הביטחון במפעל או בחברה ומשפר את תחושת הביטחון אצל העובדים וגם אצל הדרג הניהולי.

מינוי צוות חירום מאפשר להגיב בזמן אמת למצבי חירום מסוכנים העלולים להתרחש ולהתמודד עם מצב החירום עד להגעת כוחות הביטחון.

צוותי החירום מחולקים למספר צוותים, בדרך כלל כל צוות מכיל כשני עובדים.

  • צוות חירום שתפקידו לבצע סריקות במפעל או בחברה כדי לאתר ליקויים העלולים לגרום למצב החירום ולאסונות , לבצע הערכה של הסיכונים הפוטנציאליים למצוא את הדרכים היעילות ביותר איך לנטרל את הסיכונים.
  • צוות חירום שתפקידו לפעול במצבי החירום, עליו לדאוג לכיבוי האש באמצעות הפעלת המערכות לגילוי וכיבוי אש, עליו לנתק את אספקת הגז והחשמל בזמן אמת, לנתק את המעליות, במידה ולא נמצאים בהן אנשים, ועוד. בדרך כלל צוות זה מורכב מאנשי מחלקת התחזוקה אשר מיומנים בפעולות האלו.
  • צוות חירום שתפקידו לתחום את זירת האירוע ולוודא כי בזירת האירוע לא נמצאים אנשים זרים ולאסור על מי שאינו נמנה על כוחות ההצלה או על צוותי החירום להיכנס אל הזירה. צוות זה מורכב ממספר תת צוותים כאשר כל תת צוות אחראי על אזור מוגדר אחר כמו קומה, אזורי משרדים, אולמות ייצור, חדר אוכל ועוד.
  • צוות חירום שתפקידו להגיש עזרה ראשונה לנפגעים בתוך המפעל או החברה בעת מצב חירום. אנשי הצוות הזה יהיו בדרך כלל אנשים המוכשרים להגשת עזרה ראשונה כמו חובשים, אחיות, רופאים או מי שעבר קורס יסודי של הגשת עזרה ראשונה.
  • צוות חירום שתפקידו לקיים קשרים עם גורמי הסיוע החיצוניים מחוץ לארגון העוסקים בהגשת סיוע במצבי חירום.
  • צוות חירום שתפקידו לנהל ולפקח על מכלול הפעולות בעת מצבי חירום ולדאוג לפעולה התקינה של כל תת צוות. בדרך כלל את צוות החירום הנ"ל מאיישים חברים מהנהלת המפעל.

לאחר כל אירוע יתכנסו כל צוותי החירום בראשות ממונה הבטיחות.
כל צוות ידווח על הפעילות שלו בעת מצב החירום, יחד הם יפיקו לקחים ויסיקו מסקנות כדי למנוע מצבי חירום נוספים בעתיד.

הסמכת כיבוי אש – כדי להציל חיים בזמן אמת!

הסמכת כיבוי אש כוללת מגוון של קורסים שתפקידם להעניק לעובדים ידע בסיסי למקרה שתפרוץ אש במפעל או בחברה.
להכין את העובדים איך להתמודד עם האש.
איך למנוע את ההתפשטות שלה ואיך לפעול במצבי חירום עד להגעת כוחות ההצלה.

החוק מחייב כל בעל מפעל להחזיק ציוד של כיבוי אש.
כמו מתזים, ספינקלרים, מטפים ועוד.
במסגרת הקורסים יכירו העובדים את הציוד הייעודי לכיבוי האש, ידעו היכן נמצא הציוד וילמדו איך להפעיל אותו בזמן אמת.

הנתונים מלמדים כי הדקות הראשונה במצבים של פריצת שריפות, או בכל אסון, הן הדקות הקריטיות.
בתום הקורס יוכלו העובדים להפעיל שיקול דעת עצמאי ולפעול נכון עד שכוחות ההצלה יגיעו למקום.

הניסיון מלמד כי בכל מקום, בישראל ובעולם כולו, שבו תורגלו מצבי חירום.
מינו ממונה בטיחות אש והדריכו את העובדים בקורסים במסגרת הסמכת כיבוי אש.
האחוז של פריצת השריפות היה נמוך והטיפול במצבי חירום היה יעיל, מנע נזקים כבדים והציל חיי אדם.

חברת "משא בטוח" שנוסדה בשנת 2001 היא מהחברות הגדולות בישראל המקיימות קורסים והדרכות בנושאי בטיחות בפריסה ארצית.
החברה מעבירה מגוון של קורסים בנושאי בטיחות והכשרת עובדים, בין השאר, קורס רישיון למלגזה, קורס רענון מפעילי צמ"ה , ציוד מכני הנדסי, קורס עבודה בגובה, קורס עזרה ראשונה ועוד.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן