כללי:
(מתוך הוראת מכ"ר-מפקד כבאות ראשי 522, סעיף 4.15.1), "באולם ובגן האירועים בעל המבנה או המחזיק יעמוד בנהלי הקבע הבאים:
א. יקבע ממונה / נאמן בטיחות אש- הממונה / הנאמן יוכשר במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר, שהוכר ע"י מפקח עבודה ראשי…". .
משא בטוח בע"מ מבצעת את הקורס בהתאם לאישור הנדרש מפקח עבודה ראשי.

מטרת קורס כיבוי אש:

להעשיר את הידע בתחומי בטיחות אש, מניעת דליקות, שיפור היכולת להתמודד הלכה למעשה בעת קרות אירועי אש.

נושאי לימוד עיקריים:
נושאי הלימוד: בהתאם לתכנית הלימוד המאושרת ע"י אגף הפיקוח על העבודה,
כגון :גורמי האש, שיטות ואמצעים לכיבוי אש ועוד.
בחלק המעשי מתרגלים החניכים, כיבוי אש באמצעות פריסת זרנוקי מים ושימוש במזנקים שונים, כיבוי באמצעות אבקה ומזנקי קצף. שימוש בחליפות תקיפה לכיבוי אש ומנ"פים. החניכים יתרגלו כניסה לחלל אפוף בעשן לצורך חילוץ לכוד.

מתכונת קורס כיבוי אש:

– 2 ימי לימוד עיוניים, ויום הדרכה מעשית .
– ניתן לעבור את הקורס בימי שישי.

הערות נוספות:
– קהל היעד: עובדים, מנהלים, אנשי צוות חירום, בעלי תפקיד בארגון, מנהלי אולמות שמחה וגני אירועים.
– תעודות :תעודת סיום הקורס מטעם המכללה
– הקורס מוכר כ- 3 ימי עיון לממונים על בטיחות הקורס כולל: חוברת, כלי כתיבה, כיבוד קל,
שתיה חמה וארוחת צהריים.
– ניתן לשלב עם קורס מבקר מטפים, בתוספת של יום הדרכה נוסף
(באישור ופיקוח נציבות כבאות והצלה)

Call Now Buttonהתקשרו אלינו