קורס ממונה בטיחות אש

תפקידו של ממונה בטיחות אש בארגון הוא לקבוע מערך של תקנות ונהלים להתנהלות במטרה למנוע אירועי אש ודליקה במבנה, כמו גם הנחיות להתנהלות בעת אירוע אש. ממונה האש בארגון יהיה אחראי על הבחירה והרכש במערכות מניעת התפרצותם של אירועי אש, בגילוי מהיר של אירועים כאלה, קבלת התראה מהירה ופעלה ראשונית של מערכות כיבוי אש ושחרור עשן, להגנה על העובדים ועל המבנה עד להגעת כוחות ההצלה. ממונה האש יהיה אחראי להחדרת המודעות לסיכונים, מתן כלים ישימים להימנעות מן הסיכונים הללו וטיפול בהם במקרה של יישום הסיכון- פריצת דליקה בפועל.

נושאי הקורס

הלמידה תפוצל לחלק עיוני ולחלק מעשי. בחלק העיוני יינתן דגש על הנושאים הבאים: גורמי האש, שיטות ואמצעים לגילוי וכיבוי אש, ניתוח אירועי שריפה ותגובות, הכרת שילוב שיקולי אש תכנון הנדסי, עמידות באש של חלקי בנין וחומרי בנין, בניית תכנית אש וסקר בטיחות אש למבנה בהתאם להוראות רשות הכבאות, עקרונות הכנת תכנית אימונים, הכנת תיק שטח ופרק הוראות נציב כבאות והצלה 503, ביצוע תחקירי אירועי אש, בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים למניעת אירוע חומ"ס, איתר צרכי הדרכה בתחום בטיחות אש והצלה ובניית תכנית הדרכה שנתית.

בחלק המעשי יזכו הממונים המיועדים לכלים ולהתאמה של שלהם לצרכים הספציפיים של הארגון ו/או התעשייה בה הם פועלים.

 1. חוקים ותקנות– חוקי מדינת ישראל הנוגעים לעבודה עם חומרים מסוכנים, תובלה של חומרים מסוכנים, חוקי תכנון ובנייה, פקודות הבטיחות בעבודה.
 2. הוראת נציב כבאות ראשי- הוראת הרשות הארצית לכבאות ולהצלה קובעת סידורי בטיחות אש במבנים ובעסקים, בהתאמה לכל סוגי המבנים והתעשיות, ומפרטת הנחיות להתנהלות נכונה, אפשרות לערעור על ההנחיות הללו, בניית תכניות עבודה לסידורי בטיחות אש לכל ענף ולכל מבנה.
 3. מכון התקנים הישראלי– בחינת מוצרים ותקנים רלוונטיים, עמידה בתקני בטיחות אש של מכון התקנים הישראלי וחשיבות התקן.
 4. תכניות בניה– קריאת תכניות בניה והיכרות עם תעלות, מעברים, אתגרי נגישות, מפתחים ושאר תחומים הנוגעים לתחום בטיחות באש.
 5. תיק שטח– בניה וניהול של תיק שטח הוא כלי עבודה בסיסי בעבודתו של ממונה בטיחות אש, כאשר מדובר בשילוב עם היכרות מעמיקה עם הארגון, הפעילות המתרחשת בו והמבנה הארגוני, לצד ההנחיות, הדרישות והתקנות. תיק שטח מיועד לספק כלים להתמודדות בעת אירועי אש, ללא בזבוז זמן מיותר. התיק יכלול פירוט של המבנה, דרכי מילוט ומפתחים, אפשרויות לשחרור עשן, דרכים נגישות לכוחות הכיבוי וההצלה, פרטי ממונים ואנשי קשר, נקודות חיבור לברז כיבוי, ארון כיבוי אש, מרכזות לגילוי אש, כיבוי אש ושחרור עשן, צנרת נגישה וציוד נוסף. במבנים מסוימים הותרת תיק שטח תהיה באחריות הקבלן המבצע, תוך ניהול ועדכון של ממונה בטיחות אש במבנה.
 6. אופן הבעירה והתנהגות האש– ממונה הבטיחות באש יזכה להיכרות מעמיקה עם הכימיה והפיזיקה, בפרקים הנוגעים להשפעתם על האש: חומרי בעירה וחומרים מעכבי בעירה, שימוש בחמצן ובחנקן, תגובת האש לרוח, למים ולחומרים שונים. השפעת חומרי הבעיר על סוג העשן והסיכון שבו.
 7. חשמל– מערכת החשמל בארגון, סיכוני האש הטמונים בה, בקרה על תקינות מערכת החשמל ורכיביה במבנה. התנהלות בעת אירוע אש כתוצאה מתקלה במערכת החשמל.
 8. עשן– עשן אשר נותר במהלך אירוע אש במבנה, מסכן את חיי השוהים ו לא פחות ואף יותר מן הסיכון הטמון באש גלויה. בקורס ילמד הממונה המיועד את סיכוני העשן, התנהגותו, כיווני זרימת עשן, אפשרויות לשחרור עשן וכלים ליצירת חללים ומפתחים נקיים מעשן לצרכי מילוט והצלת חיים.
 9. גזים רעילים– תגובה של גזים רעילים וחומרים אחרים רלוונטיים לאירועי אש וכלים למיגון מפני הפצת והתפשטות רעלנים במבנה.
 10. חומרים מסוכנים- היכרות עם חומרים שונים ומסוכנים, בעלי השפעה על בריאות השוהים במבנה, אופן הפצתם ודרכי המיגון מפניהם.

קהל יעד

הקורס מיועד לממוני בטיחות, מפקדי צוות חירום ובעלי תפקידים נוספים במפעלים או הארגון המעוניינים להשתלם בנושא.

משך הקורס

קורס ממונה בטיחות אש מתבצע במתכונת של לימודי יום, במהלך 5 ימי לימוד מלאים (40 שעות לימוד)

היכן מתקיים קורס ממונה בטיחות אש?

 • מרכז הדרכה כפר חסידים
 • מרכז הדרכה קיבוץ דן.

באילו ארגונים נדרש מינוי של ממונה בטיחות אש?

סיכוני האש קיימים בכל מבנה, החל ממבנה מגורים, מבנים מסחריים, ומבנים תעשייתיים, אולם קיימות תעשיות ומבנים בהם אופי הפעילות גורם לסיכון מוגבר, כמו גם מבנים בהם כמות התנועה והמבקרים הופכת את הסיכון למהותי במיוחד לחיי אדם.

מפעלים יצרניים בתעשיות השונות, מבנים הכוללים מעבדות ופיתוח של כימיקליים, מתחמים בהם מתבצעת הכנה ו/או הגשה של מזון, אתרי בניה, בתי מלאכה, מסגרות ונגרות, קניונים ומתחמי הייטק, תחנות דלק, כל אלו ורבים אחרים נדרשים לתכנון ויישום של תקנות בטיחות באש, כל בית עסק וארגון על פי אופיו וצרכיו. מינוי של ממונה בטיחות אש מוסמך, שעבר הכשרה מתאימה וידע לבצע את הסנכרון בין יישום התקנות, הפתרונות הקיימים וצרכי הארגון, יגביר את רמת הבטיחות בארגון ויצמצם באופן ניכר את סיכוני האש והשימוש בחומרים מסוכנים.

צרו איתנו קשר

חברת משא בטוח מעמידה לרשות הציבור בכלל ולרשות מפעלים, ארגונים ועסקים בפרט, קורסים מקצועיים, מקיפים ומובילים בתחומם, לרבות קורס ממונה בטיחות אש בפיקוח של מחלקת הדרכה בנציבות כבאות והצלה, אשר מתקיים ומתבצע בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת.

בוגרי קורס ממונה בטיחות אש, אשר סיימו בנוסף גם קורס של כבאי מפעלי, יוכלו לשמש כמפקד צוות הכיבוי, במפעל בו קיים צוות כזה.

הערות:
הוגשה בקשה להכרה של קורס ממונה בטיחות אש כ- 5 ימי עיון לממוני בטיחות.

  צפוןמרכזדרום

  קורסים נוספים

  Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן