כללי:

הקורס הינו בפיקוח של מחלקת הדרכה בנציבות כבאות והצלה ומתבצע בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת. הקורס מיועד להעשיר את הידע בנושא בטיחות אש, מניעת דליקות, חקירת תאונות אש, הכנת תיק שטח, הכרת אמצעים מתקדמים לגילוי וכיבוי אש ועוד..לתשומת לב… בוגר קורס ממונה בטיחות אש, אשר סיים בנוסף גם קורס של כבאי מפעלי, יוכל לשמש כמפקד צוות הכבוי, במפעל בו קיים צוות כזה.

קהל יעד:
הקורס מיועד לממוני בטיחות, מפקדי צוות חירום ובעלי תפקידים נוספים במפעל או הארגון המעוניינים להשתלם בנושא.

משך הקורס:

הקורס מתבצע במתכונת של לימודי יום, במהלך 5 ימי לימוד מלאים (40 שעות לימוד). הקורס יתקיים במרכזי ההדרכה :כפר חסידים , קיבוץ דן.

בין נושאי הלימוד
בחלק העיוני נלמדים הנושאים הבאים: גורמי האש, שיטות ואמצעים לגילוי וכיבוי אש, ניתוח אירועי שריפה ותגובות, הכרת שילוב שיקולי אש תכנון הנדסי, עמידות באש של חלקי בנין וחומרי בנין, בניית תכנית אש וסקר בטיחות אש למבנה בהתאם להוראות רשות הכבאות, עקרונות הכנת תכנית אימונים, הכנת תיק שטח ופרק הוראות נציב כבאות והצלה 503, ביצוע תחקירי אירועי אש, בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים למניעת אירוע חומ"ס, איתר צרכי הדרכה בתחום בטיחות אש והצלה ובניית תכנית הדרכה שנתית

הערות:
הוגשה בקשה להכרה של הקורס כ- 5 ימי עיון לממוני בטיחות.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו