סניף ראשי-כפר חסידים
רחוב המייסדים 10
למשלוח דואר: ת.ד 62 מיקוד 20400

טלפון: 3236* מכל טלפון או 04-8401107
פקס: 04-8401108

כיצד מגיעים לכפר חסידים?
לבאים מכיוון יגור, יש לפנות ימינה בצומת חסידים. לבאים מצומת סומך/זבולון, יש לפנות שמאלה. לאחר מכן יש לפנות ימינה בפניה הראשונה לכפר חסידים (לבאים מכיוון קרית טבעון/אלונים – שמאלה).

נכנסתם לכפר חסידים:
למשרדים – יש להמשיך ישר ולפנות פנייה ראשונה שמאלה לרחוב המייסדים משק חמישי מצד שמאל (משק מזרחי) למגרש: לפנות שמאלה לכביש עפר יש שלט בכביש העפר של חברת משא בטוח.

מפת המקום:

סניף ראשי כפר חסידים