אחריות משפטית ואישית של נושאי משרה בתאגיד

כל מצב שבו מתרחשת תאונת עבודה במקום העבודה חשופים נושאי המשרה לתביעה פלילית מעצם היותם אחראיים על הפעילות הספציפית ועל העובדים. אחריות זו בחוק נקראת "אחריות שלוחית", התביעה הפלילית נגד נושא המשרה לא באה עקב כך שהוא אישית עבר על החוק, אלא עקב כך שהוא "שלח" (היה אחראי), עובד לבצע עבודה בניגוד לדרישות החוק, ומכאן גם ההגדרה "אחריות שלוחית".

בתביעה פלילית רגילה (גניבה, רצח, מרמה וכדומה), אנו מכירים את המושג "הנתבע זכאי, עד שתוכח אשמתו בבית משפט".

בתחום חוקי הבטיחות, לנושאי משרה "אחריות שלוחית", ניתן לומר שהתהליך הפוך לגמרי. "הנתבע "אשם", והוא צריך להוכיח בבית משפט את חפותו (תהליך הרבה יותר קשה ומורכב מתהליך האשמה בדין פלילי רגיל), הנאשם צריך להוכיח שני דברים: ראשית, שהוא נקט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את העבירה, שנית, שהעבירה בוצעה שלא בידיעתו וללא העלמת עין .

אנו בחברת "משא בטוח הדרכות ובטיחות" מקיימים השתלמויות למנהלים ואחראים בנושאי אחריות נושאי משרה בתאגיד , מפעל , ארגון ועוד.

יעודה של השתלמות זו לחשוף בפני מנהלי הארגון את נושא האחריות האישית להתנהלות בטיחותית בארגון  ולהרחבת הידע בנושאי הבטיחות בעבודה ובתעבורה הנדרשים במפעל ובארגון.

ההשתלמות תועבר ע"י מרצה עורך דין מומחה לתחום הבטיחות ואחריות נושאי תפקידים בארגון.

נושאי הכשרה עיקריים:

  • החוק ואחריות המנהלים בארגון.
  • אחריות משפטית ואישית של נושאי משרה בתאגיד.
  • שיחזור אירועים ותאונות.
  • האזור התפעולי תקנות ואחריות מפקח ותופש המקום.
  • חובת קיום הדרכות עובדים ופסיקה משפטית.
  • נושאים ייחודיים עפ"י הצורך.

משך ההדרכה:

משך ההדרכה העיונית כ 2 שעות הדרכה.

הערות נוספות:

ניתן לקיים את ההדרכה בכל מקום בארץ לפי נוחות המזמין.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן