היתר נהיגה למכונה ניידת רישיון צמה

רישיון למכונה ניידת – משא בטוח הדרכות ובטיחות

רישיון מכונה ניידת ונהיגה בה

על פי תקנה 39(א)ט החדשה שנכנסה לתוקף מחייב מיום מיום 22.6.2012 ,חייב הנוהג ומפעיל מכונה ניידת מכל סוג שהוא בהיתר מיוחד הרשום ברישיון הנהיגה בו הוא מחזיק.

נוסח התקנה: "לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור".

"מכונה ניידת" – רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה.

הכר! מכונה ניידת מה היא?
קיימות בשוק מכונות ניידות שחייבות ברישום ורישוי על פי החוק ונושאות על גביהן מס' רישוי בצבע שחור עליו מופיעות ספרות בצבע לבן. כלים אלו רשומים אצל רשם ציוד הנדסי במשרד התחבורה מונפקים להם רישיונות רכב ומחויבים בתשלומי אגרות. ניתן למצוא בין כלי רכב אלה את הנפוצים והמוכרים כמו: מחפרונים, יעה אופני (שופל), יעה אופני זעיר (בובקט), פרקית ועוד כלים נוספים ומגוונים בעלי לוחית רישוי זו.
קיימות בשוק גם מכונות ניידות שאינן מחויבות ברישום ורישוי ומאחר שהן פטורות מחובה זו אין הן נושאות מספרי רישוי ואין תשלומי אגרות בעבורן. כמו: סוגים שונים של ציוד הנדסי, חלק מציוד חקלאי קומביינים, קטפות שונות מקצרות מכסחות דשא מטאטא כבישים ועוד.
(פטור מחובת רישום ורישוי אינו פוטר מחובת רישיון נהיגה פרטים בהמשך)

מי רשאי לנהוג במכונה ניידת על פי התקנה החדשה?
נהיגה והפעלת מכונה ניידת מכל סוג שהוא בין אם היא חייבת ברישום ורישוי ונושאת לוחית רישוי ובין אם אינה חייבת ברישום ורישוי ונושאת לוחית רישוי, חייב הנוהג בה ומפעילה בהיתר רשום ברישיון הנהיגה המתיר נהיגת מכונה ניידת להלן רישיון הנהיגה.

כיצד ניתן לקבל רישיון למכונה ניידת?

מי שברשותו רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) ואו רישיון נהיגה דרגה B או כל רישיון מעל דרגה B רשאי להשתתף בקורס לנהיגת מכונה ניידת.
הקורסים מתקיימים במרכזי הדרכה והכשרה שאושרו על ידי משרד התחבורה ואלו פועלים מזה מס' חודשים בפריסה ארצית ומתנהלים דרך מרכז הדרכה "משא בטוח הדרכות ובטיחות".

הקורס נמשך 4 ימים מלאים, היום הראשון הוא הפרק העיוני בכיתת ההדרכה ולאחריו שלושה ימי הכשרה מעשית במגרשים שאושרו ע"י אגף הרישוי במשרד התחבורה. ואלו מופעלים בפריסה ארצית ע"י מרכז הדרכה "משא בטוח".
במהלך הפרק העיוני נלמדים נושאים הקשורים בתפעול הכלים ,הכרת החוק בטיחות ועוד. ההכשרה במגרש מתבצעת על כלים הנדסיים מסוג שופל,מחפרון ופרקית (משאית להובלת עפר). ניתן לקיים עבור המגזר החקלאי הכשרה על כלים חקלאים מסוג שופל,קטפות,ומרססים בעלי זרועות פתיחה רחבות.
מסיימי ההכשרה יזכו לרישיון נהיגה חדש ובו היתר רשום לנהיגת מכונה ניידת מכל סוג שהוא ללא הגבלת גודל או משקל.

מיום 22.6.2012 נהיגת מכונה ניידת מותרת רק לאדם המחזיק ברישיון הנהיגה ובו רשום היתר 125 לנהיגת מכונה ניידת .
מסיימי הקורס רשאים לנהוג ולהפעיל את כל סוגי המכונות ניידות וציוד מכני הנדסי ללא הגבלת סוג או משקל.

לפני הרישום לבית הספר לנהיגה יש להצטייד בטופס בקשה לרישיון נהיגה ר.ש.ל 18 (הטופס הירוק עם תמונה), היתר 125 לנהיגת מכונה ניידת, שניתן לקבלו בתחנות הצילום הפרושות בארץ לבצע בדיקת עיניים ובדיקת רופא משפחה.

חשוב לדעת!! החוק לעניין נהיגת רכב ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב.
1.הנוהג ברכב ללא רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב, יפסל רישיונו לתקופה שלא תפחת משלוש שנים.
2.בעל הרכב המתיר לאדם לנהוג ברכב כאשר אין בידו רישיון נהיגה מתאים צפוי על פי החוק ל 3 שנות מאסר ולקנס העומד כיום על כ 67.000 ₪
3.על פי פקודת ביטוח רכב מנועי הנוהג ברכב ללא רישיון מכונה ניידת אינו זכאי לתבוע .
4.בתביעת נזק שנגרם למכונה ניידת לא יזכה המבוטח לתבוע את הנזק אם מפעיל המכונה ניידת לא החזיק ברישיון נהיגה תקף ומתאים לסוג הרכב בו נהג.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן