כללי:
פלשתינאים המועסקים בעבודות שונות בארץ יכולים לקבל היתר ישראלי להפעלת מלגזה המאושר ע"י המנהל האזרחי ביו"ש..

מטרת הקורס:

לימוד והנפקת היתר נהיגה למלגזה.

תנאי קבלה:
– גיל המבקש 18 ומעלה.
– רשיון נהיגה בתוקף.

מה להביא:

כל הטפסים הנדרשים יינתנו ע"י משא בטוח בתיאום עם המעסיק.

נושאי לימוד עיקריים:
מבוא, ההיבט החוקי, יסודות הפיזיקה, סוגי מלגזות, בטיחות, אחזקה, מבחנים, עבודה מעשית.

מתכונת הקורס: 
2 ימים רצופים הכוללים יום הדרכה עיוני + מבחן עיוני, ויום הדרכה מעשית + מבחן מעשי.

הערות נוספות:
הרשיון תקף באישור המנהל האזרחי.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו