כללי על רענון מדריכי מלגזות:

רענון מדריכי מלגזות נועד בתאם להוראת נוהל של אגף הרישוי במשרד התחבורה, על כל מדריך מלגזה לעבור השתלמות ריענון, אחת ל – 5 שנים.
ההשתלמות מתבצעת במתכונת חד יומית וכוללת חלק עיוני וחלק מעשי.

מטרת הקורס:

 המטרה של הקורס היא רענון למדריכי מלגזות לצורך חידוש היתר.

נושאי לימוד עיקריים:

פרקים נבחרים מפקודות ותקנות התעבורה, פקודות הבטיחות בעבודה, מעבר על תכני קורס מפעילי מלגזה, ריענון נהלי הרישוי ונוהל בתי ספר למלגזות , סוגיות משפטיות ואחריות משפטית.

מתכונת הקורס:

הערות נוספות:

  • מוכר כיום עיון לממוני הבטיחות.
Call Now Buttonהתקשרו אלינו