כללי:
רענון מפעילי צמ"ה צריך להתבצע לפחות אחת לשנה למפעילים בעלי היתר להפעלת מכונה ניידת / צמ"ה במפעלים וארגונים עפ"י תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים (1999).

מטרת הרענון:
הדרכת רענון למפעילי ציוד מכני בנושאי בטיחות , חוק ואחריות.

דרישות:
משתתפי ההדרכה יהיו בעלי היתר תקף להפעלת מכונה ניידת / צמ"ה המופיע ברשיון הנהיגה עפ"י החוק.

נושאי לימוד עיקריים:
החוק ואחריות המפעיל , בטיחות בהפעלת מכונה ניידת / צמ"ה , תנועת המכונה הניידת, טיפול ואחזקה, שחזור ארועים ותאונות, סוגיות משפטיות, חידושים ועדכונים בתקנות התעבורה.

זמן ההדרכה:
עד 4 שעות.

הערות נוספות:
ניתן לקיים את הרענון בכל זמן ובכל מקום עפ"י דרישתכם לקבוצות של עד 30 משתתפים .
בסיום ההדרכה תינתן תעודה בהתאם לדרישות החוק וה- ISO.

Call Now Buttonהתקשרו אלינו