כללי
הקורס הינו בפיקוח של מחלקת הדרכה בנציבות כבאות והצלה ומתבצע בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת. הקורס מיועד להקנות ידע, כך שהמשתלמים יוכלו לזהות ולנטרל סיכונים ומפגעים בתחום בטיחות אש ובנוסף לתת מענה ראשוני במקרה של דליקה או אירוע אש.

קהל היעד
הקורס מיועד לעובדים עובדים ומנהלים במפעל / בארגון / במוסד שבו קיים סיכוני אש.

משך הקורס
הקורס מתבצע במתכונת של לימודי יום, במהלך 2 ימי לימוד מלאים (16 שעות לימוד). החלק העיוני והחלק המעשי מתקיימים במרכזי ההדרכה :כפר חסידים , קיבוץ דן.

נושאי הלימוד
בחלק העיוני שנמשך כיום וחצי, נלמדים הנושאים הבאים: תפקידו של נאמן בטיחות אש, איתור זיהוי ונטרול מפגעים וסיכונים הגורמים לדלקות, הכרות עם מערכות גילוי וכיבוי אש, הכרות עם אמצעי כיבוי מיטלטלים, התאמת שיטות ואמצעי כיבוי לסוגי דלקות, מבחן מסכם עיוני.בחלק המעשי שנמשך כ: 4 שעות, מתורגלים הנושאים הבאים: תרגול כיבוי באמצעות מטף. פריסה מגלגלון. פריסת קווי מים.

הערות
הוגשה בקשה להכרה של הקורס כ- 2 ימי עיון לממוני בטיחות.

קורס נאמני בטיחות אש