כללי:
בהתאם לתקנה והנחיות אגף הפיקוח על העבודה, כל עובד העולה לגובה של מעל 2 מטרים חייב בקורס עבודה בהתאם לתכנית ההדרכה שנקבעה. כמו כן חייב העובד להיות מצוייד בציוד מגן אישי, בהתאם לסוג העבודה המבוצעת. קיימים 7 תחומי עבודה בגובה לעובדי גובה כלליים הנלמדים בקורס:

* סולמות
* גגות
* סלי הרמה
* במות הרמה
* פיגומים ומקומות מוקפים.

מטרת הקורס:
הכשרת העובד לעבודה בגובה עפ"י תכנית הדרכה לפי אופי העבודה.

נושאי לימוד עיקריים:
כל עובד בגובה יעבור הדרכה בהתאם לאופי העבודה אותה הוא מבצע במקום עבודתו.

מתכונת הקורס:
משך ההדרכה מותנה במספר נושאי ההדרכה אותו הוא נדרש לעבור במהלך ההכשרה.

הערות נוספות:
* תוקף אישור ההדרכה לעבודה בגובה הוא שנתיים.
* כמו כן, יש להשתתף בהדרכות רענון כל שנתיים.
* הדרכות הרענון מתקיימות בהתאם לתכניות ההדרכה של אגף הפיקוח במשרד התמ"ת.
* הדרכות במפעלים וארגונים יכולים להתבצע עפ"י דרישה במקום העבודה לקבוצות ובודדים בפריסה ארצית.

קורס עבודה בגובה