כללי:
חידוש היתר לעבודה בגובה צריך להתבצע אחת לשנתיים לעובדים בגובה שסיימו בעבר הכשרה מלאה ובעלי תעודה המאשרת זאת.

מטרת הרענון:
רענון כללי הבטיחות והמיומנות של העובדים שהוכשרו בעבר, וחידוש התעודה לשנתיים נוספות.

דרישות:
– הצגת התעודה הבסיסית המאשרת את הכשרתו של העובד בעבר.

נושאי לימוד עיקריים:
כל עובד בגובה יעבור הדרכה בהתאם לנושאים שהוכשר בעבר. עם אפשרות להוספת נושאים בהדרכה בסיסית.

מתכונת ההדרכה:
משך ההדרכה מותנה במספר נושאי ההדרכה.

הערות נוספות:
הרענונים במפעלים וארגונים יכולים להתבצע עפ"י דרישה במקום העבודה לקבוצות ובודדים בפריסה ארצית.

רענון עבודה בגובה