על קורס הדרכה בגובה

הדרכה בגובה על ידי קורס רענון עבודה בגובה.
על מנת לחדש היתר לעבודה בגובה צריך להתבצע אחת לשנתיים לעובדים בגובה שסיימו בעבר הכשרה מלאה ובעלי תעודה המאשרת זאת.

מטרת רענון עבודה בגובה

רענון עבודה בגובה של כללי הבטיחות והמיומנות של העובדים שהוכשרו בעבר, וחידוש התעודה לשנתיים נוספות.

דרישות:
– הצגת התעודה הבסיסית המאשרת את הכשרתו של העובד בעבר.

נושאי לימוד עיקריים:
כל עובד בגובה יעבור הדרכה בהתאם לנושאים שהוכשר בעבר. עם אפשרות להוספת נושאים בהדרכה בסיסית.

מתכונת ההדרכה:
משך ההדרכה מותנה במספר נושאי ההדרכה.

הערות נוספות:
הרענונים במפעלים וארגונים יכולים להתבצע עפ"י דרישה במקום העבודה לקבוצות ובודדים בפריסה ארצית.

הדרכה בגובה רענון עבודה בגובה