שירות ממונה בטיחות

תפקיד ממונה בטיחות בעבודה הינו חשוב ומאתגר וכולל הקמה וניהול של מערך הביטחון בארגון ויישומו בפועל. על הממונה לרתום את כל המנהלים לשיתוף פעולה ולהביא למצב של נהלים קבועים וברורים בכל הקשור לנושא הבטיחות. חברת משא בטוח המתמחה בתחום ההדרכות, הבטיחות וההכשרות בתעבורה ובעבודה מעניקה שירות ממונה בטיחות בעבודה לארגונים, מוסדות ועוד. 

מה כולל שירות ממונה בטיחות

 • ייעוץ וסיוע בנושאי בטיחות – עליו לשמש יועץ ולסייע לדרג הניהולי של הארגון בכל הנוגע לנושא הבטיחות.
 • קידום תודעתי – על הממונה לדאוג להנהגת נהלי בטיחות בכל הארגון הן במתקנים והן במהלך השוטף של העבודה.
 • תכנית בטיחות – עליו להכין תכנית בטיחות ולדאוג ולעדכן אותה באופן שוטף על פי התנאים בשטח.
 • קיום הוראות – על הממונה לדאוג לקיומן של ההוראות הקבועות בתקנות ארגון הפיקוח במהלך העבודה.
 • ביצוע הוראות התכנית – עליו לוודא שתוכנית העבודה מבוצעת הלכה למעשה בעבודת הארגון השוטפת.
 • בירור תאונות עבודה – על הממונה לערוך בירור מקיף ויסודי במקרה של תאונת עבודה, להעלות על כתב את מסקנותיו, להפיק לקחים ולפעול למען תיקון הכשלים שגרמו לתאונה. כמו כן, עליו לאסוף את כל הנתונים הנוגעים לתאונות עבודה שקרו בארגון בעבר.
 • הכנת הוראות בטיחות – עליו להכין הוראות בטיחות מפורטות וברורות, לדאוג לפרסם אותן לכלל העובדים ולוודא שהן אכן מיושמות בפועל.
 • מעקב וביקורת ציוד – על הממונה לוודא שבארגון מתקיימות ביקורות תקופתיות לבדיקת תקינותם של הציוד וכלי העבודה וזאת בהתאם להוראות היצרן.
 • בדיקות רפואיות – על הממונה לדאוג שנערכות בדיקות רפואיות לכלל העובדים באם מתקיימת חשיפה קבועה לגורמים/חומרים שדורשים זאת.
 • בדיקות סביבתיות – עליו לדאוג שמעבדה מוסמכת תבצע בדיקות תעסוקתיות סביבתיות, תציג את ממצאי הבדיקה למעביד ולעובדי הארגון ותיידע באשר לפעולות הנדרשות.
 • ארגון וסימון ציוד – על הממונה לוודא שבארגון מתקיים סימון חומרים ומוצבים שלטי הדרכה לשימוש נכון ובטוח בציוד אישי.
 • קביעת הסדרים בהעסקת קבלני חוץ – עליו לקבוע תנאי בטיחות ברורים למצבים של העסקת קבלני חוץ בארגון.
 • שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות – על הממונה לעבוד בשיתוף פעולה קבוע עם ועדת הבטיחות של הארגון ולדאוג ליידע אותה בכל המידע הנדרש לצורך פעילותה השוטפת.
 • הפסקת עבודה בעת סכנה – עליו מוטלת האחריות להפסיק את עבודת המפעל במצב של סכנה לבריאות העובדים וליידע באופן מידי את המעביד.
 • תרגילים לשעת חירום – על הממונה לדאוג לקיומה של תכנית פעולה לשעת חירום ולערוך תרגילים לשעת חירום.
 • דיווח שוטף למפקח האזורי – עליו ליידע את מפקח העבודה האזורי באשר לפעולות הננקטות בארגון לצורך שמירת הבטיחות ומניעת סיכונים.
 • ליווי מפקחי העבודה – על הממונה להתלוות למפקחי העבודה בזמן סיורם בארגון.
 

ממונה בטיחות עם משא בטוח

על האדם הממונה על הבטיחות בארגון, מוטלת אם כן אחריות גדולה ומונחות על כתפיו מגוון רחב של משימות ופעולות שעליו לדאוג לבצען באופן שוטף, יחד עם זאת בידיו כוח רב וסמכויות רבות המאפשרות לו התניידות חופשית במקום העבודה ועבודה בצמידות לדרג הבכיר של הארגון.

צרו קשר עם חברת משא בטוח מתמחה בהדרכות בטיחות בעבודה, מתן שירותי יעוץ וממונה בטיחות אש למוסדות מפעלים וחברות בענפי המשק השונים, סקרי סיכונים, בדיקות בטיחות וגהות במפעלים ובעסקים ומתן הנחיות למניעת שריפות.

התקשרו אלינו לקבלת ייעוץ אישי: 050-8929256

שירותים נוספים

Call Now Buttonהתקשרו אלינו דילוג לתוכן