שיטת הניקוד בעבירות
חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה תחולה מ..: 1.9.11
קורס עגורן העמסה עצמית
החלה הרשמה לקורס העמסה עצמית- עגורן בכפר טרומן תאריכי הקורס - במועדי קורסים

קורסי מלגזות קרובים:
01/08/2014-כפר טרומן-מרכז 07/08/2014-כפר חסידים-צפון 07/08/2014- מפרץ חיפה-צפון 12/08/2014-שאר ישוב...
קורסי מכונה ניידת קרובים:
06/08/2014- כפר טרומן-מרכז 08/08/2014-כפר טרומן-מרכז 08/08/2014-כפר חסידים-צפון
קורסי עבודה בגובה קרובים:
01/08/2014-מפרץ חיפה -צפון 04/08/2014-כפר חסידים-צפון 05/08/2014-מפרץ חיפה-צפון 08/08/2014-מפרץ חיפ...
מועדי קורס טרקטור
12/08/2014-כפר חסידים-צפון 10/09/2014-כפר חסידים-צפון
קורס עגורן העמסה עצמית
07/08/2014-מפרץ חיפה-צפון 21/08/2014-מפרץ חיפה-צפון 22/08/2014-כפר טרומן-מרכז
    מכל טלפון: 3236 *    /  צפון - 04-8401107   /   מרכז: 03-6519939    אימייל: info@maasa.co.il
 
הבהרה: השימוש במידע באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד. המערכת לא תישא באחריות עקיפה או ישירה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.
לבעלי האתר אין כל אחריות לתוכן האתר בכללותו, לעידכוני החקיקה למיניהם או לפורום או למחשבונים או לטפסים או לכל מידע כל-שהוא באתר ולכל נזק אשר ייגרם בשל שימוש כל שהוא באתר. אין המידע באתר מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי על-ידי משפטן מוסמך. רשימות המופיעות באתר הינן למידע כללי וראשוני בלבד ואינן נועדות בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.