נהיגה בלילה
נהיגת לילה קשה ומייגעת חושך סינוור והגברת העייפות בנהיגה ישנם מס' תנאים המכבידים על נהיגה בלילה:

שעות החשיכה
את הלילה הגדירו תקנות התעבורה "פרק הזמן המתחיל 1/4 שעה לאחר שקיעת השמש, ונמשך עד 1/4 שעה לפני זריחתה". אנו הנוהגים ברכב יודעים שהתייחסותנו למצב החדש בין לילה ויום קשורה , לשעות החשיכה אותו פרק זמן , המעמיד בפנינו בעיות שונות וחדשות מחד אך מאידך מקצר בפנינו את הזמן לתגובה .
שעות החשיכה שונות לפעמים ממקום למקום ולכן הגדרת "הלילה" אינה רלבנטית להתנהגותנו. דוגמה: באיזור ההר ובמישור החוף יהיו "שעות החשיכה" שונות, כשהשעון יצביע על אותה השעה !

קשיים בנהיגת לילה
קיים שוני בין התנהגותנו בשעות היום ובין התנהגותנו בשעות הלילה. על אחת כמה וכמה הדברים משתנים בנהיגה.
השוני העיקרי בין נהיגת יום ובין נהיגת לילה נובע מהעובדה שכמות האור ההולכת וקטנה מצמצמת את שדה ראיתנו, אינה מאפשרת את ראיית הדרך שלפנינו ואת השינויים שחלים בתנועה שמסביבנו. הנהיגה ברכב אינה אפשרית בלא שימוש באורות.
גם בשעת השימוש באורות, יש לזכור כי רק חלק קטן של הדרך נגלה לעיננו, חלק קטן בהרבה מזה שמואר ביום. גם פיזור האור לא מיטיב איתנו ועלול להשאיר "קטעים מתים" קטעים שאינם מוארים מספיק ועלולים להפוך למלכודת מוות לנמצאים בתוכם.
אחת הסיבות הכרוכות בנהיגת לילה נעוצה בקושי שבהבחנה קושי שניכר במיוחד ביכולת הנהג להבחין בעצמים שונים ובדרך והיכולת לאמוד את מרחקם.

מהם הקשיים העומדים בפני הנהג ?
א. מאמץ רב בזיהוי.
ב. ניתוח ההתרחשות.
ג. הסקת מסקנות.
ד. תגובה נכונה למצב החדש.

מהירות התנועה בחשיכה
המהירות בשעות חשיכה מוכתבת ביכולת להבחין במה שמתרחש לפני הנהג ובסביבתו. שדה הראיה של הנהג מצטמצם לתחום התאורה של פנסי המכונית, לכן, המהירות היא פועל יוצא של מרחק תאורת הפנסים .
אור המעבר מאיר למרחק של 30 מטרים וזה אומר שבמהירות של כ-50 קמ"ש אנו נמצאים עדיין במרחק, שניתן להבחין בעצם או בסכנה כלשהי שניתן להגיב בצורה הנכונה לגביה ולהספיק למנוע תאונה. במהירות גדולה יותר, אנו עלולים להיקלע למצב שמהירותנו תהיה גדולה מהיכולת שלנו להבחין במתרחש בשטח המואר . אור הדרך מאיר למרחק של 100 מטרים לפחות, ומאפשר לנו להבחין טוב יותר במגבלות הדרך כגון: כביש מפותל, עקומות, פניות חדות ועצמים המונחים על הכביש.

הולכי רגל בחשיכה
רבים מהולכי הרגל שנפגעו בשעות החשיכה היו עשויים להינצל אילו נהגו עפ"י כללי זהירות פשוטים.
מהם הכללים החשובים ביותר להולך הרגל בחשיכה ?
* בשעות החשיכה יש ללבוש בגדים בהירים .
* יש להצטייד במחזירי אור ולהצמידם לאזורי הגוף הנראים בחשיכה.
* יש להתרחק מכבישים ואף מתחומי השול המועדים לפורענות .
* בתחנות הסעה יש לעמוד על המדרכה, אין לרדת לכביש בעת הסימון לבקשת הסעה.
* בשעת צעידה יש לנקוט באמצעי זהירות כפי שמופיעים בהוראות תעבורה.

הימנעות מנהיגה בשעות קריטיות
יש שעות שהם "הורגות" תרתי משמע אלה הן שעות הלילה שבין חצות לשעות הבוקר המוקדמת, ושעות אחר הצהריים בין 14:00-17:00.
א. באותם השעות הנהיגה קשה במיוחד, ודורשת מאמץ רב מהנוהג.
ב. השעות הנ"ל מועדות לפורענות ומביאות איתם אחוזי פגיעה גבוהים במיוחד.
הרגליו של נהג לישון בשעות מסוימות (השעון הביולוגי) אינם יכולים להשתנות לפתע. לדוגמא: אין אנו יכולים לצבור שעות שינה לפני רדת החשיכה על מנת לשמור על עירנות מלאה בשעות הלילה אם אין אנו רגילים לכך. לכן, יש להימנע מנהיגה בשעות שבהם רגילים לנמנם או לישון. שאם לא כן עלול נהג כזה להיות מעורב בתאונות דרכים .

בדיקת מערכת האורות
אחריות הנהג מבחינת החוק לגבי מצבם של הפנסים שברכב הינה מוחלטת. תקנות התעבורה קובעות מפורשות ומטילות על הנהג לוודא את תקינותם. מתוקף החוק ובעיקר מתוך אחריות לנהיגתנו אנו נוהגים לבדוק את תקינות מערכת האורות ברכבנו .
• על הנהג לוודא שכל הפנסים דולקים.
• על הנהג לדאוג שפנסי החזית יהיו מכוונים כהלכה .(ניתן לעשות זאת במוסך מורשה ובמכוני רישוי).
• על הנהג לדאוג לניקוי כל הפנסים .
• על הנהג לשמור ברכב ערכת נורות חלופית מסוגי הנורות הקבועות ברכב , כמו כן עליו להיות בקי בהחלפתם.

כיצד בודקים את מערכת האורות ?
בשתי דרכים :
1. בעזרת אדם נוסף.
2. ע"י הפעלת מערכת האורות בקרבת עצם מסויים (קיר, מכונית חונה , וכו' ) .

מהו סינוור?
הסינוור הוא תוצאה של שינוי פתאומי בכמות האור החודר לעין מבעד האישונים .
למה גורם הסינוור ?
הסינוור גורם להתכווצות האישונים או התרחבותם
כמה זמן נמשך תהליך זה ?
תהליך ההתרחבות נמשך כמה שניות ( עד 7 שניות ) .
מה הסכנות הנובעות מכך?
בפרק זמן זה אנו נוהגים כעיוורים.
מה המרחק שעובר בפרק הזמן הזה ?
המרחק שהרכב עובר בפרק זמן זה תלוי במהירות הנסיעה .
מה עושה נהג מסונוור ?
* אפשר להזהיר את הנהג המסונוור ע"י הבהוב קצר . נחזור שנית הבהוב קצר !! וזאת נעשה באורות הדרך( הגבוהים) .
* יש להפנות את המבט ימינה , לקו השול ( הקו הצהוב ).
* יש לסטות ימינה במידת האפשר
* יש להאט, ואף לעצור , אם יש צורך בכך .
* יש לאפשר לרכב המסנוור לחלוף על פניך.
* בשום אופן אין לסנוור את הנהג הבא ממול , הרי מישהו צריך להישאר פיכח ופיקח במקרה כזה !!!

מה עושה נהג המסונוור ע"י רכב מאחור ?
* יש להאט
* יש לסטות ימינה
* יש לאפשר לרכב המסנוור לעקוף
* יש להסיט את הראש מהמראה המסנוורת, ולהפעיל אם יש בה כפתור למצב "סנוור" בנוסף למצב הרגיל .
* אין להסיט את המראה ממקומה, הניסיון להחזירה לאחר הסנוור לא יעלה יפה

Call Now Buttonהתקשרו אלינו